Kobieta blog

Dlaczego przestępcy są karani?

2020.08.16 12:12 leBuska Dlaczego przestępcy są karani?

Istnieją dwa podstawowe tłumaczenia dla karania ludzi za popełnione przestępstwa. Retrybutywizm zakłada, że każdy, kto złamał prawo zasłużył na to, by zostać ukarany. Głównym myślicielem związanym z retrybutywizmem jest Immanuel Kant, który uważał, że wszystkie dzieci rodzą się białe, a jeżeli grzeszą, to zaczynają czarnieć, co oczywiście w żaden sposób nie wpłynie na moją ocenę jego poglądów. Zdaniem Kanta i jemu podobnych jeżeli zadało się komuś cierpienie, to zasługuje się na proporcjonalne cierpienie w formie kary. Kara jest rodzajem zapłaty za popełnione zło. To takie oko za oko Hammurabiego, tylko opisane dłuższymi słowami - “Accordingly, whatever undeserved evil you inflict upon another within the people, that you inflict upon yourself” Tu pojawia się problem z retrybutywizmem – jaki rodzaj cierpienia można zadać, by kara była proporcjonalna do popełnionego przestępstwa? Jeżeli ktoś sprzedaje podrobione perfumy, to za karę powinien śmierdzieć przez miesiąc?
Co innego dzieje się w przypadku konsekwencjalizmu. Jeremy Bentham, twórca konsekwencjalizmu (zwanego częściej utylitaryzmem) uważał, że ciężar spowodowany karą jest złem, a to oznacza, że karę można nałożyć tylko wtedy, gdy ma szansę dać wyższe dobro. Tym dobrem może być zmniejszenie przestępczości, wyższe poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie, czy niedopuszczenie do kolejnych przestępstw2. Tu również pojawiają się problemy, bo jeżeli zakładamy, że ukaranie kogoś jest dobre, gdy pozwala na wyższe dobro, to nie ma znaczenia, czy ten, który został ukarany, jest winny. Jeżeli istnieje obawa wybuchu zamieszek w związku z wypuszczeniem niewinnej osoby, to ta osoba powinna być skazana za niewinność, by do nich nie dopuścić.
Retrybutyzm i utylitaryzm powstały setki lat temu, przez co znacznie różnią się od współczesnego postrzegania przestępczości. Dlatego współcześnie można odnaleźć inne teorie. Teoria edukacyjna Jean Hampton odwraca cel stawania kar ze społeczeństwa na więźnia. Zamiast odstraszania od popełniania przestępstw poprzez wzbudzanie strachu przed karą, należy nauczyć, że popełnianie przestępstw jest moralnie niewłaściwe. I tu też pojawia się problem. Ludzie popełniający przestępstwa rzadko popełniają je, bo nie wiedzą, że to coś złego. Robią to z chęci zysku, niekontrolowanej agresji, czasem nawet z powodu przyjemności wynikającej z czyjegoś cierpienia. Może tu brakować miejsca na edukację.
To może tworzyć wrażenie, że nie ma pewnego, niezaprzeczalnego powodu, dla którego przestępcy są karani. I to prawidłowe wrażenie „Nothing works” to mantra powtarzana przez ekspertów w dziedzinie prawa od dekad. Co prowadzi nas do klasycznej części analizy zachowania społeczeństwa – eksperymenty na szczurach! Czy to działa? Nie wydaję mi się, ale ludzie to lubią!
Szczur został nauczony wciskania guziika, a po jakimś czasie odcięto jakiekolwiek konsekwencje po jego wciskaniu3. Szczur wcisnął guzik 100 razy zanim uznał, że nie dostanie kolejnej nagordy Następnie, po nauczeniu wciskania guzika, szczur został ukarany poprzez porażenie prądem. Ponownie po zadaniu kary guzik, a także prąd został wyłączony. Szczur ponownie guzik sto razy, tyle samo, co bez kary. Oznacza to, że karanie szczura nie wpływa na jego zachowanie. Jedyne co zrobił, to zaczął wciskać guzik z większą ostrożnością – zamiast zrezygnować z działania zagrożonego karą, zaczął starać się jej uniknąć. Możliwe, że ludzie zachowują się tak samo.
Zwłaszcza, że badanie ludzi może dać podobne wyniki. W 1975 roku Robert Martinson stworzył analizę 30 lat badań nad efektywnością terapii korekcyjnych w więzieniach i ich wpływu na recydywę4. Po sprawdzeniu 231 materiałów okazało się, że nie ma żadnego skutecznego sposobu na przeciwdziałanie recydywizmowi. No muszę przyznać, że liczyłem na lepszą wiadomość. Dzięki temu, każdy kto tylko mógł zabrał się za „wojnę z przestępczością” - zwiększone kary, ograniczenie zwolnień warunkowych, każdy przestępca dostawał ciepłą Colę, i to latem, to na pewno ich zniszczyło5. No i po wprowadzeniu tych zmian USA mają największą populację więźniów na Świecie więc... może coś nie wyszło.
Zwłaszcza że, i to Was pewnie nie zaskoczy, to badanie nie było idealne. Martinson stwierdził, że żaden typ działania nie pokazuje powtarzalnego sukcesu. Ale wśród tych typów sukcesy zdarzają się regularnie – połowa z badań Martinsona pokazywała spadek recydywizmu. Po prostu żaden sposób działania nie dawał 100% gwarancji sukcesu, więc każdy jest zły. Sam Martinson stworzył kolejne analizy o znacznie niej fatalistycznych perspektywach, ale te nie zwróciły uwagi mediów, więc nie dotarły do opinii publicznej. Błędnie zinterpretowane badania doprowadziły do daleko idących negatywnych skutków, a fakt, że Martinson później przyznał, że się mylił, niczego nie zmienił. Skąd ja to znam? Wspominałem, że później się zabił? Nie mógł żyć ze zniszczeniami, które powstały w prawie przez jego błędy. Wierzył, że nic już tego nie zmieni i odebrał sobie życie.
W zupełnie inny sposób do analizy systemu kar podszedł Michel Foucault. Foucault w książce „Dyscyplina i kara” analizuje przemianę systemu kar we Francji między XVIII a XIX wiekiem, gdy zrezygnowano z brutalnych publicznych egzekucji i zastąpiono je więzieniami. Do XVII wieku tortury były pokazem siły. Król poprzez kata pokazywał wszystkim, że potrafi egzekwować prawo, a że egzekucje były publiczne, każdy mógł na własne oczy zobaczyć siłę władzy.
Ta widoczność z czasem stała się problemem. Jeżeli chcesz podważać władzę, a przedstawiciel władzy stoi na podeście w centrum miasta, możesz zacząć rzucać w niego kamieniami, aż sobie pójdzie. W drugiej połowie XVIII publiczne egzekucje wiązały się z publicznymi protestami. W jednym z protestów kobieta pracująca jako służba w bogatym domu ukradła kawałek chusty i została za to skazana na śmierć. Ludzie zaczęli rozumieć, że takie traktowanie jest niedopuszczalne, co spowodowało protesty. W reakcji na podobne protesty protesty kary stopniowo przestały być publicznym spektaklem, rezygnowano z tortur zastępując je krótką egzekucją, a same egzekucje wycofywały się z rynków, przed więzienia a z czasem do ich wnętrza.
Drugą częścią przemiany systemu kar było wprowadzenie dyscypliny. Systemowy trening wojsk pozwalał na wprowadzenie dyscypliny, żołnierze stali się lepiej wytrenowani i przede wszystkim, posłuszni. I tak w 1830 roku więźniowie żyli na bazie ścisłego programu, w którym regulowane było każde działanie z dokładnością kilku minut. Foucault twierdził, że taka dyscyplina to forma władzy. Z czasem, dzięki stałej obserwacji i egzaminacji można sprawić, by ludzie dyscyplinowali sami siebie. Jeżeli możesz kontrolować każde zachowanie, każdy ruch i każdy nawyk, możesz też kontrolować myślenie.
Tak przynajmniej uważał Foucault. Jego krytycy zwracają uwagę, że władza dyscyplinarna to pochodna prawdziwej władzy – gdy znika możliwość wywierania wpływu na jednostkę, znika dyscyplina. W „Dyscyplinie i Karze” można też znaleźć pewne nieścisłości historyczne – ostatnia kara śmierci we Francji miała miejsce dwa lata po śmierci Foucaulta, co podważa jego ideę, przemiany systemu w XVIII wieku.
Ja uważam, że lepiej patrzeć na kary z utylitarystycznego punktu widzenia i dążenia do wyższego dobra, zamiast patrzenia na przestępców jako ludzi, którzy zasługują na cierpienie. Wydaję mi się, że analiza Foucault powinno się traktować bardziej jako ostrzeżenie przed możliwościami działania władzy, ale może to przez to, że jego idea jest skrajnie negatywna i mam wobec niej czysto osobistą niechęć.
Żródła
Rertybutywizm, utylitaryzm i teoria edukacyjna - https://www.iep.utm.edu/m-p-puni/
Kant i rasizm - "The N*** are born white, apart from their genitals and a ring around the navel, which are black. During the first month blackness spreadM across the whole body from these parts." - https://blogs.umass.edu/afroam391g-shabazz/files/2010/01/Eze-on-Kants-Race-Theory.pdf
Kary nie działają – eksperymenty na szczurach - https://www.psychologytoday.com/us/blog/feeling-our-way/201401/punishment-doesnt-work
Raport Martinsona - https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1989/04/23/criminology/3e8fb430-9195-4f07-b7e2-c97a970c96fe/
Michel Foucault – Dyscyplina i Kara
By pomóc zrozumieć Foucaulta – podcast Philosophy This, polecam! - http://philosophizethis.org/episode-121-transcript/
Krytyka Foucaulta -
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.529.882&rep=rep1&type=pdf
https://martirosyantigran.wordpress.com/2013/12/30/critique-of-foucaults-theory-of-disciplinary-powe
submitted by leBuska to filozofia [link] [comments]


2018.10.05 06:56 SoluriX InfoPiguła 3-4 października 2018

Najważniejsze wydarzenia w pigułce - dwa dni w kilkanaście minut. Obraz zachodzących zmian w Polsce i na świecie.
POLSKA
 1. Sejm uchwalił (424 za, 2 przeciw, 1 wstrzym.) ustawę upraszczającą rozliczenia PIT - wypełnienie zeznania przez KAS bez konieczności składania wniosku przez podatnika. Zeznania będą dostępne od 15.02 do 30.04 - PAP
 2. Sejm za dobrą zmianą dla małych producentów żywności - rolnicy będą mogli z pominięciem administracji, czy pośredników sprzedawać płody, przetwory lokalnym stołówkom, sklepom, czy restauracjom. Do przetwarzania wystarczy kuchnia. Do 40 tys. zł/rok bez podatku, powyżej tego 2% ryczałtem. Wystarczy wniosek o wpis do rejestru, bez jak dotąd projektu sporządzanego przez weterynarza. 1. czytanie przyjęte przez wszystkie kluby - Newseria
 3. Dane OECD: polski urzędnik potrzebuje 50 min od przyjścia do pracy by zacząć obowiązki służbowe. W prywatnym sektorze jest to 15 min. Wydajność pracy urzędnika jest też 2x mniejsza, niż pracownika sektoru prywatnego - Mam Biznes
 4. Joanna Scheuring-Wielgus zdobyła nagranie z 2001 jak prokurator nadzorujący sprawę księdza pedofila z Tylawy, Stanisław Piotrowicz (twarz reformy sądownictwa PiS) przekonywał, że całowanie przez księdza dziewczynek w usta to nic złego, a zwykłe "ciumkanie", nocowanie na plebanii to atrakcja dla dzieci, a dotykanie ciała tłumaczył bioenergoterapią. Ksiądz otrzymał 3 lata później "zawiasy", a "terapią" w trakcie śledztwa okazało się: pocałunki z językiem, wkładanie palca w pochwę, macanie piersi. Wg obrony Piotrowicza "dzieci były szczęśliwe, zadowolone, nie było żadnego podtekstu". W odpowiedzi Piotrowicz zagroził Scheuring-Wielgus sądem - Twitter
 5. Polscy szachiści bez porażki pokonali czołowe potęgi szachów: Rosję, Ukrainę, Francję i USA - i jak dotąd prowadzą w Olimpiadzie w Batumi. Pozostały 2 rundy do końca - Chess24
 6. W 1. weekend emisji film "Kler" jak szacuje Money.pl odnotował rekordowe 18,7 mln zł przychodu i 9 mln zł zysku. Film obejrzało blisko 1 mln widzów
 7. Wskutek kampanii informacyjnej i presji użytkowników Wykop.pl coraz więcej producentów żywności rezygnuje z rakotwórczego oleju palmowego, którego nie używa w produkcji na rynki zachodnie. Z oleju zrezygnowali m.in. producenci chipsów Doritos, czy Lays
 8. Już 6 tys. właścicieli aut Audi, Skoda, SEAT, VW i Porsche skupionych przez Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Przez Spółki VW domaga się 200 mln zł odszkodowań w związku z fałszowaniem emisji spalin. Auta te nie powinny uzyskać homologacji, może ich być w PL do 200 tys. Póki co Sąd Apelacyjny w Warszawie przesuwa termin rozprawy - Stop VW
 9. Sobienie Jeziory, Mazowsze. 35-l. Ukrainiec zatrzymany po zaatakowaniu siekierą 3 os. 2 trafiły do szpitala. Okoliczności są sprawdzane - Rmf 24
 10. Policja zatrzymała myśliwego, który polując przestrzelił nogi przypadkowej kobiecie kierującej autem pod Kołobrzegiem w miejscowości Bezpraw - Rmf 24
 11. Prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w zawodach medycznych (m.in. sanitariuszy, techników i opiekunki). Wg Min. Zdrowia dotąd ok. 20% z wyższym wykształceniem, ok. 40% ze średnim i 75% z podstawowym zarabiało poniżej zakładanego minimum - PAP
 12. PiS wnioskuje o skierowanie projektu likwidującego obowiązek szczepień do prac w komisji. PO wnioskuje o odrzucenie; PiS tłumaczy, że został podpisany przez >120 tys. os., dlatego należy ich wysłuchać. Szefowie resortów zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społ. opowiadają się za utrzymanie obowiązku szczepień. Przeciwny jest Patryk Jaki, który uważa, że obowiązek dyskryminuje Polaków w stosunku do obywateli innych państw UE gdzie nie ma obowiązku - PAP
 13. Sejm uchwalił (238 za, 179 przeciw, 10 wstrzym.) nowelę ustawy o PAP umożliwiającą połączenie Agencji z Przedsiębiorstwem Wydawniczym "Rzeczpospolita". Min. kultury P. Gliński: "Polska potrzebuje wzmocnionej finansowo, poważnej agencji prasowej reprezentującej naszą rację stanu" - PAP
 14. Oskarżeni w zw. z warszawską reprywatyzacją b. urzędniczka resortu sprawiedliwości oraz biznesmen Janusz P. w kilkunaście godz. wpłacili po 1 mln zł poręczenia majątkowego, aby opuścić areszt. Dzień później dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz M. również wyszedł na wolność wpłacając 2 mln zł poręczenia - TVP Info
 15. Włoska firma Astaldi wychodzi z rozgrzebanych inwestycji kolejowych uznając je za nierentowne bo za duży wzrost kosztów. Firma złożyła najtańszą ofertę, 1/4 poniżej kosztów szacowanych przez PKP. M.in. chodzi o linię kolejową Lublin-Dęblin i Rawicz-Leszno. Podwykonawcy, którym Astaldi zalegają nawet 100 mln zł domagają się od PKP zapłaty do poniedziałku i grożą blokadami dróg. Sytuacja wielu z nich grozi bankructwem. PKP nie uznaje decyzji Włochów dając im 2 dni na wznowienie prac, inaczej sąd. Wg włoskich mediów Astaldi jest w stanie bankructwa i "technicznie jest już upadła". GDDKiA twierdzi, że prowadzone przez firmę inwestycje drogowe (m.in. Zakopianka) nie są zagrożone, a budowa jest nadzorowana - Forsal / Rmf 24
 16. Polski Fundusz Rozwoju: w Polsce >83% mieszkań kupowanych jest na własność, podczas gdy w Niemczech jest to tylko 51% - Forsal
 17. Wszystkie kluby w Sejmie zadeklarowały poparcie dla ustawy umożliwiającej poruszanie się trójkołowym motocyklem mając prawo jazdy kat. B. Ma ona za zadanie m.in. pomoc os. niepełnosprawnym, które często nie mogą przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kat. A - Forsal
 18. Decyzją Sądu Okręgowego w Gdańsku, NSZZ "Solidarność" ma przeprosić KOD i wpłacić 10 tys. zł na rzecz WOŚP za stwierdzenie, że w jej szeregach są m.in. byli SB-cy. Wg sądu doszło do naruszenia dobrej sławy i dobrego imienia powoda. Z kolei Sąd Rejonowy w tym samym mieście uznał przew. lokalnego KOD R. Szumełdę za winnego zniesławienia Młodzieży Wszechpolskiej za stwierdzenie, że jej działacze napadli na niego podczas pogrzebu "Inki" w 2016. Ma przeprosić MW i zapłacić 1000 zł na rzecz org. charytatywnej - TVP Info
 19. W wieku 93 lat zmarł major W. Sikorski "Bocian", żołnierz AK, powstaniec warszawski, który mimo tortur nigdy nie zdradził swoich związków z Armią Krajową - TVP Info
 20. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał winnym wykroczenia (odmowa usługi bez uzasadnionej przyczyny) instruktora krav magi, który nie chciał trenować osoby LGBT. W obronę instruktora brała prokuratura - Rzeczpospolita
 21. Rząd rozszerzy od 2019 także na seniorów pozostających przy rodzinie program Opieka 75+ w ramach którego samorządy świadczą usługi opiekuńcze dla seniorów w miejscu ich zamieszkania. Cały program - 75 mln zł - WP
ŚWIAT
 1. Chiny szpiegowały największe firmy USA i CIA montując w produkowanych na swoim terytorium serwerach (np.. Apple, Amazon) mikrochipy dające dostęp do każdej sieci obsługiwanej przez taki serwer - Bloomberg
 2. Brytyjska premier May zapowiedziała, że po Brexicie nowa polityka migracyjna będzie premiowała najlepiej wykwalifikowanych specjalistów z całego świata, a stracą najsłabiej wykwalifikowani migranci w tym z UE. Imigranci z UE nie będą już traktowani przed innymi. Zapowiedziała też znaczną redukcję imigracji - Polish Express
 3. Szwedzcy naukowcy ogłosili sukces w pracy nad stworzeniem cząsteczek opartych na węglu, wodorze i azocie, które mogą przechowywać energię słoneczną aż 18 lat do późniejszego wykorzystania
 4. Kuwejt wstrzymał eksport ropy do USA, gdyż woli sprzedawać na rynki Azji. Najwięcej ropy produkuje obecnie Arabia S. i Irak - WP
 5. Belgia, w Gandawie wystawiono spektakl w którym 2 dorosłych aktorów kopuluje na oczach około 10-l. dzieci, które obserwują siedząc metr dalej na scenie - Nieuws / Wykop
 6. Premier Malezji Mahathir Mohamad obwinił Izrael o bycie źródłem wszystkich problemów na Bliskim Wschodzie, nazwał też Żydów rasistowskim przymiotnikiem (który podamy newsletterem), przy czym on sam nie ma z tym problemu, że jego nację nazywa się "grubonosymi" - Rzeczpospolita
 7. USA zerwały z Iranem umowę o przyjaznych stosunkach z 1955 uznając Teheran za zagrożenie dla misji w Bagdadzie i Basrze - PAP
 8. Putin zapewnił, że budowa Nord Stream 2 przebiega bez zarzutu, a projekt jest "czysto komercyjny" i odpowiada na wzrost konsumpcji gazu w Europie przy spadku wydobycia w jej krajach. Gazociąg będzie gotowy pod koniec 2019 - PAP
 9. Holenderskie min. obrony poinformowało o udaremnieniu ataku hakerskiego na Organizację ds. Zakazu Broni Chemicznej ze strony Rosji w kwietniu br. Wydalono 4 rosyjskich agentów, których przyłapano ze sprzętem szpiegowskim w hotelu w pobliżu siedziby Organizacji - PAP
 10. Ukraińskie MSZ wydaliło konsula Węgier w Berehowem uznając go za persona non grata za wydawanie Ukraińcom węgierskich paszportów w obwodzie zakarpackim. W odpowiedzi Węgry wydaliły 1 z ukraińskich konsulów - PAP
 11. Francuski wywiad w 100% pewny, że to irańskie ministerstwo służb spec. stało za udaremnionym zamachem z 30.06 w Villepinte pod Paryżem. Celem miało być zgromadzenie Ludowych Mudżahedinów (irańska opozycja), w którym wzięło udział ok. 25 tys. os. Po wykryciu spisku aresztowano irańskiego dyplomatę w Wiedniu; Iran kategorycznie zaprzecza jakoby miał cokolwiek wspólnego - PAP
 12. Węgry zaskarżyły do Trybunału Sprawiedliwości UE znowelizowaną dyrektywę o pracownikach delegowanych. Wg Budapesztu stosowanie jednakowej płacy nie ma na celu ochrony pracowników, a wyparcie z rynków zachodnich konkurencję innych państw członkowskich. Regulacje mają wejść w życie w 2020 - PAP
 13. B. szef Międzynar. Funduszu Walutowego R. Rato trafi na 4,5 roku do więzienia za nadużycia zw. z firmowymi kartami kredytowymi; w kilkanaście m-cy dokonał >500 transakcji na blisko 100 tys. € - Forsal
 14. W prowincji Kolumbia Brytyjska (Kanada) powstanie terminal LNG do eksportu gazu do Azji. To największa prywatna inwestycja w historii kraju (40 mld CAD). Rurociąg o dł. 670 km zakłada eksport do 26 mln t skroplonego gazu rocznie - Forsal
 15. Hiszpańska Żandarmeria rozbiła dżihadystyczną szajkę radykalizującą więźniów w kilkunastu zakładach w kraju wykorzystując do tego m.in. komunikację listową, oskarżono 25 os. - Forsal
 16. Ukraiński parlament przedłużył o rok obowiązywanie ustawy o szczególnym statusie samorządów w Donbasie, w rejonach zajętych przez separatystów. Powód: jest to konieczne dla nacisków sankcyjnych na Rosję i stworzenia warunków do operacji pokojowej ONZ - Forsal
 17. Francuskie służby złapały R. Faida, który 3 mies. temu uciekł z podparyskiego więzienia uprowadzonym helikopterem, oraz jego 3 współpracowników, którzy pomogli mu w ucieczce. Nie ukrywa inspiracji filmami akcji. Grozi mu nawet dożywocie. Ukrywał się w rodzinnym mieście stosując burkę dla kobiet - TVP Info / IAR
 18. Litwa wprowadza zakaz korzystania z komórek na przejściach dla pieszych; za złamanie go 20-40 € grzywny - PAP
 19. Nowa Zolandia wprowadziła prawo - na żądanie służb każdy przyjezdny ma podać hasło do swojej elektroniki jak laptop, telefon, inaczej grzywna 5000$ a sprzęt i tak zostanie przeszukany - Daily Mail
 20. Saudyjski dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi krytykujący w USA następcę tronu Arabii S. Muhammada ibn Salmana zaginął po wizycie w konsulacie Arabii w Stambule. Washinton Post, gdzie dziennikarz pracował, wyraża zaniepokojenie o jego bezpieczeństwo - TVN 24
 21. Wśród tegorocznych laureatów Nobla jest pierwsza od 55 lat i 3. w historii kobieta - fizyk Donna Strickland zajmująca się impulsami laserowymi - Rmf 24
 22. ONZ chce w ramach Konwencji Sztokholmskiej dodać na listę zakazanych substancji kwas perfluorooktanowy stosowany w teflonowych naczyniach, materiałów przeciwdeszczowych, farb, papieru, nici dentystycznych, czy pojemników na żywność. Środek łączy się z chorobami tarczycy, nadciśnieniem i nowotworami nerek, czy jąder - Forsal
 23. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Stanford zidentyfikowali ludzkie szkieletowe komórki macierzyste, z których powstają kości, chrząstki, czy zręby narządów. Może to dać początek nowym metodom leczenia złamań, stawów, czy osteoporozy - Science / Dziennik Naukowy
ŚWIAT A POLSKA: 1. Słowacka policja aresztowała 3 kierowców luksusowych aut z Polski, którzy spowodowali wypadek w którym zginął 57-l. ojciec rodziny. Sprawa bulwersuje opinię publ. Słowacji. To początkujący dziennikarz organizujący rajdy luksusowymi autami, biznesmen i syn innego biznesmena. Żadne auto nie było własnością żadnego z nich, służyło do tzw. lansu wielu osobom. Sprawcy grozi do 6 lat więzienia, innym uczestnikom - do 3 - WP
 1. Włochy, Ankona. Polak raniony nożem przez Rumuna usiłującego zgwałcić Mołdawiankę, w której obronie stanął. Polak po kilku ciosach nożem obezwładnił sprawcę, wyprowadził kobietę z mieszkania, wezwał pogotowie i policję. W szpitalu zszyto mu rany - Polsat News
 2. Włochy, Neapol. Piłkarz Arkadiusz Milik po meczu z Liverpoolem napadnięty na drodze, gdzie 2 motocykliści przystawili mu broń do głowy zmuszając do wydania zegarka Rolex, po czym odjechali - Il Mattino
POZYTYWNE INFO Od stycznia 2019 Polkowice jako 1. gmina w Polsce z inicjatywy burmistrza W. Wabika likwiduje mieszkańcom podatek od nieruchomości. Dzięki kopalniom KGHM to jedna z bogatszych gmin w kraju - Puls Biznesu
pozdrawiamy Drago&Sou
Infopiguła rozpoczęła się się na Facebook’u, gdzie była I jest publikowana na ‘Prawdę mówiąc - Blog Drago’ oraz ‘infopiguła’ Dla dodatkowych komentarzy ze strony autora, zachęcam do ich polubienia. Wydawana jest w poniedziałki, środy i piątki.
UWAGA Poprzednia oraz niniejsza Infopiguła zamieszczona na Reddicie była wersją płatną. IP nadal będzie ukazywać się na Reddicie jednak w wersji krótszej, nieco okrojonej (ale wciąż jest co czytać). Jeżeli podoba Ci się IP, chcesz wesprzeć wiele godzin czytania i selekcjonowania newsów przez jej autorów oraz nadal otrzymywać pełną wersję, zapraszam do rejestracji na płatnego newslettera o horrendalnej sumie 5 zł /miesiąc (ok. 40 gr za każdą IP).
Rejestracja na stronie
www.infopigula.pl
submitted by SoluriX to Polska [link] [comments]


2014.05.03 21:17 cordis_melum Janusz Korwin Mikke - Women have the same political views as men because SPERM POWERS.

[12:02] <@radiev> (too bad that there are no English sources about Janusz Korwin Mikke, as he said that women are shaped politically and socially by male sperm - basically women have the same political views because THE MAGIC OF THE SPERM)
[12:02] <@cordismelum> WHUT
[12:02] <@radiev> it's true
[12:02] <@radiev> it's 100% true
[12:02] <@cordismelum> dudeeee. you can put that on /badscience
[12:03] <@radiev> Kobieta przesiąka poglądami człowieka, z którym sypia. Ostatecznie (Natura czy Bóg – nie będziemy się spierać) nie po to tak skonstruował mężczyzn, by setki tysięcy plemników się marnowały; wnikają one w ciało kobiety i przerabiają ją na obraz i podobieństwo mężczyzny, do którego ona należy.
[12:03] <@radiev> sooo in English it is
[12:06] <@radiev> Woman gets filled with the view of human with whom she sleeps. After all (Mother Nature or God - we won't argue about it) did not create men so hundreds of thousands sperm were wasted; they get into women body and change it to man, to whom she belongs
[12:08] <@radiev> the obvious answer is: he says a lot of really weird things and he belongs to the political folklore, but recently he is constantly getting 5% in various polls. This means that Poland got really stupid since October
[12:08] <@cordismelum> wat
[12:09] <@radiev> http://korwin-mikke.blog.onet.pl/2007/08/23/nie-ma-sensu-pisac-o-karze-smierci/
[12:09] <@radiev> here is source, it's full of his rambling
R1: Sperm does not have the power to shape a woman's political opinions. Nor does it have the power to change a woman's gender or sex or something.
Also, this has interesting implications — if a woman is a virgin, does that mean that she's essentially personality-less? The mind boggles.
submitted by cordis_melum to badscience [link] [comments]